Gå til hovedindhold

Ordensregler

Ordensregler i Greve Svømmehal

BEMÆRK: Der er altid livreddere tilstede for at forebygge ulykker, men badning sker under eget ansvar.

 

 1. De badende skal - inden adgang til svømmehallen og sauna - sæbevaske sig omhyggeligt og derefter skylle sig grundigt under bruserne. Efter toiletbesøg skal afvaskning foretages på ny.
 2. Personer med åbne sår eller smitsomme sygdomme, herunder fodvorter og fodsvamp, har ikke adgang uden lægefaglig godkendelse.
 3. Børn under 8 år har kun adgang ifølge med badende voksne og omklædning må godt være med voksen af modsat køn. Børn over 8 år, må kun benytte omklædning for eget køn.
 4. Babybassinet må alene benyttes af børn op til 4 år med påkrævet voksen hjælp.
 5. Tobaksrygning er totalt forbudt i hele bygningen.
 6. Tag ikke værdisager med i svømmehallen, der er ikke opsyn i omklædningen, skabene er ikke sikret mod tyveri, og svømmehallen påtager sig intet ansvar for tøj og værdigenstande, selvom disse er anbragt i skab. Snorkel, dykkermaske og svømmefødder må kun benyttes efter aftale med den vagthavende bademester. Svømmebælter m.m. kan gratis lånes i hallen.
 7. Det er forbudt at forurene lokalerne og bassinet, samt at tilsidesætte almindelige sundheds- og sømmelighedsregler. Kun badende iført helt og rent badetøj (herunder burkini) har adgang til svømmehallen. Gummi-nøglebånd skal bæres synligt.
 8. Til endnu ikke renlige børn godtager vi KUN Happy Nappy/Splash About som er badebukser i neopren med ben.
 9. Mobiltelefon, fotoapparat og video, må ikke benyttes i Greve Svømmehal. Der kan i særlige tilfælde gives tilladelse af vagthavende bademester.
 10. De badende skal udvise påpasselighed ved udspring. Vipper og tårne kan være lukket pga. skole- eller klubsvømning.
 11. De af personalet givne anvisninger skal overholdes. Tilsidesættelse kan medføre udvisning. Evt. seksuelt krænkende adfærd, vil omgående blive anmeldt til Politiet.
 12. Ved skolesvømning og klubsvømning, påhviler det fulde ansvar for eleverne / medlemmerne, herunder livredning, den enkelte svømmelærer / træner.
 13. Ved institutioners brug af svømmehallen har institutionens personale ansvar for, at der er et tilstrækkeligt antal voksne ledsagere med i og ved bassinerne. Institutionens personale har opsynspligten og det fulde ansvar for børnene.
 14. Badetiden kan i tilfælde af mange gæster, reduceres til en time.
 15. Eventuelle spørgsmål og klager kan rettes til den vagthavende bademester eller på svømmehallens kontor.
Sidst opdateret: 25. maj 2022