Gå til hovedindhold

Vi går til klubsvømning

Vigtig information til klubmedlemmer

Vigtig information til klubmedlemmer

Jfr. Folkeoplysningsloven stilles vand gratis til rådighed for klubber/foreningers undervisningsaktiviteter i Greve Svømmehal.

Et medlemskab af en klub/forening giver således ikke adgang til badning i den del af Greve Svømmehal som er forbeholdt offentligt betalende gæster.

Klubberne har det fulde ansvar for alle badende klubmedlemmer, jævnfør “Vejledning for klubber”.

Gyldigt adgangskort, udleveret af klub/forening, skal anvendes ved indgangen hver gang. Adgangskortet giver adgang til garderobeskab.

Der er tidligst adgang til omklædning 15 min. før undervisningen starter.

Afvaskning skal se UDEN BADETØJ inden adgang til bassinområde.

Klubmedlemmer skal gå direkte til underviseren ved bassinet og må ikke gå i bassinet, før dette tillades af underviseren.

Klubmedlemmer skal bære grønt bånd (sort/rødt bånd hvis ledsagerkort, se nedenstående om ledsagerkort/-billet).

Efter endt undervisning skal klubmedlemmer gå direkte til bad og omklædning.

For badning før og efter undervisning løses billet eller ledsagerkort – se nedenstående om ledsagerkort/-billet.

Èn forælder er velkommen til at hjælpe børn under 8 år med omklædning og bad og at ledsage barnet til bassinkant. Medfølgerkort til den voksne udleveres. Ved ophold på flisebelagte bænke skal man have bare tæer eller badesko.
Forælde, til klubbørn over 8 år, er velkomne til at opholde sig på tilskuerpladserne under undervisningen, men ikke ved bassinkanten. 

I øvrigt henvises til Greve Svømmehals ordensreglement som forefindes her

Ledsagerkort/-billet:

Forældre, der selv løser billet ved billetsalget eller har købt ledsagerkort, kan medbringe egne ”børneklubmedlemmer” til omklædning, bad og bad i offentlig bassindel uden beregning fra 30 min. før holdet starter til 30 min. efter endt undervisning.

Det skal understreges, at ledsagerkortet er baseret på, at forælderen er i bassinet sammen med klubmedlemmet.

Børn over 8 år som har ret til badning i offentlig bassindel qua ledsagerkort-/billet skal bære sort/rødt bånd hvis forælderen ikke er med i bassinet.

Børn under 8 år må aldrig opholde sig i offentlig bassindel uden at være ifølge med badende voksen.

Yderligere spørgsmål er altid velkomne til kontoret eller vagthavende bademester.

Sidst opdateret: 14. juni 2022